tel., faks: 61 8618919
tel. kom. 502607650

www.sens-wydawnictwo.pl
sens.wydawnictwo@gmail.com

skrytka pocztowa 71, 60-350 Poznań 38

                                                                                               

Matematyka z Sensem. Matura 2011. Arkusze maturalne. Zakres podstawowy.


Matematyka z Sensem. Matura 2011. Arkusze maturalne. Zakres podstawowy (R. Kalina, T. Szymański, M. Lewicki), ISBN 978-83-86944-73-6, Poznań 2010 r., oprawa broszurowa, format A4, 100 stron.

 

Zbiór Matematyka z Sensem. Matura 2011. Arkusze maturalne. Zakres podstawowy zawiera dziesięć próbnych arkuszy maturalnych dla poziomu podstawowego. Proponowane arkusze są zgodne ze standardami maturalnymi obowiązującymi od 2010 roku, ogłoszonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

Każdy arkusz zawiera dwadzieścia pięć zadań zamkniętych w formie testu jednokrotnego wyboru oraz osiem zadań otwartych. W każdym arkuszu jest zawarty materiał programowy wymagany na egzaminie maturalnym od 2010 roku, obejmujący następujące działy programowe: liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, funkcje, ciągi liczbowe, trygonometria, planimetria, geometria analityczna, stereometria, elementy statystyki opisowej oraz kombinatoryka i prawdopodobieństwo. Rozwiązanie zadań pozwoli powtórzyć i utrwalić wymagane na maturze w 2011/12 roku wiadomości i umiejętności. Do wszystkich zadań podano odpowiedzi.

 

Uczniom zdającym maturę na poziomie rozszerzonym polecamy zbiór Matematyka z Sensem. Matura 2011. Arkusze maturalne. Zakres rozszerzony Jesteśmy przekonani, że praca z zaproponowanymi przez nas arkuszami przyczyni się do uzyskania jak najlepszych wyników na maturze!